Fortidens og fremtidens vilde natur

Dato/Tid
12/11/2024
19:00 - 21:00

Lokation
Kino Grenaa m.fl., Østergade 7, Grenaa


Undervisere
Anne Eskildsen,
ph.d i biologi og naturrådgiver

Hans Henrik Bruun,
professor i økologi,
Københavns Universitet

Rasmus Ejrnæs,
professor i biodiversitet,
Aarhus Universitet

Tilmelding
Ingen

Pris
Gratis

Foredraget livestreames fra Science and
Technology, Aarhis Universitet

………………………………………………………………………………………

Mange dyre- og plantearter er i disse år i tilbagegang –
men hvornår begyndte nedgangen og hvad er årsagerne?
Lær naturens spilleregler at kende for bedre at komme
de truede arter til undsætning.

I disse år er mange dyre-, plante- og svampearter i massiv
tilbagegang eller allerede uddøde – både i Danmark og i
mange andre lande.
Men hvornår begyndte nedgangen og hvad er årsagerne?
Hvordan kunne mange planter og sommerfugle alligevel
finde levesteder i middelalderens danske kulturlandskab –
fx side om side med landbruget?
Truslerne mod den vilde natur er menneskeskabte, men
vi mennesker har også nøglen til at vende tilbagegangen
til fremgang.

I aftenens foredrag vil du høre tre eksperter fortælle
om årsagerne til den vilde naturs tilbagegang og om
mulighederne for at vende udviklingen:


• Rasmus Ejrnæs, professor i biodiversitet, vil tage
dig med tilbage til vores dybe forhistorie til en tid
hvor planeten endnu myldrede med store eksotiske
dyr – blandt andet huleløver.


• Hans Henrik Bruun, professor i økologi, vil være din
guide på en tidsrejse gennem det historiske landskab,
som var domineret af blomster- og insektrige enge og
overdrev med bredkronede træer, og gennem 1800-
tallets industrialisering af landbrug og skovbrug.


• Anne Eskildsen, ph.d. i biologi og naturrådgiver,
vil tage dig helt frem til nutiden, hvor biodiversiteten
er presset, men hvor flere aktører melder sig på
banen i kampen om at skabe bedre forhold for den
vilde natur i Danmark.
Hør Anne fortælle om en række naturforbedrende
projekter der allerede er søsat eller planlagt rundt
om i Danmark – både initiativer hos private borgere,
hos myndighederne og hos store og små erhvervs-
virksomheder.

Du vil i foredraget få indsigt i naturens spilleregler –
herunder de naturlige økosystemer i Danmark –
da det at kende naturens spilleregler er en del af
løsningen som vil for alvor give plads til de truede arter.

 

Du kan bl.a. overvære foredragene her:
Kino Grenaa (tilmelding nødvendig)
Grenaa Gymnasium
Rimsøhuset
Ørum Sognegård

 

 

BEMÆRK ved tilmelding:
Udfyld venligst felterne: Navn, Telefon og E-mail, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis der sker ændringer i programmet.
Hvis du ikke har en email-adresse, skal du bruge denne: no@rep.ly

  • Norddjurs Folkeuniversitet
  • v/ Birgit Årsnes
  • Sommerlyst 55, 8500 Grenaa
  • 2344 8014
  • Tlf.: 8632 0885
  • CVR: 33334052
  • info@norddjursfolkeuni.dk
www.norddjursfolkeuni.dk