Særlige forhold

Tilmelding til hold med begrænset deltagerantal
Ved tilmelding til hold med begrænset deltagerantal lukker tilmeldingssiden automatisk, når der ikke er plads til flere.
Lukker et hold for tilmelding, vil der være en tekst, hvis det er muligt at komme på venteliste.

Vigtigt at tilmelde sig tidligt
Vi har desværre tidligere måttet aflyse enkelte foredrag på grund af for få tilmeldte.
Der kom dog i flere tilfælde så mange tilmeldinger meget sent, at foredraget kunne være gennemført, men da var det for sent.
Vi vil derfor bede om så tidlig tilmelding som muligt, så vi undgår unødige aflysninger.
Husk venligst, at betaling skal foregå umiddelbart efter tilmelding.

Vi håber, at rigtig mange vil tage imod vores tilbud og glæder os til at se mange tidligere og nye deltagere.

Forbehold
Norddjurs Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af underviser, lokale, dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke ret til refusion af betalingen.
Vi forbeholder os ligeledes ret til at aflyse, hvis der på et hold er for få tilmeldte – og du vil få det indbetalte beløb tilbagebetalt.
Et sådant hold aflyses 10 dage før start.
På enkelte arrangementer står anført seneste tilmeldingsfrist.

Afmelding
Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fratrukket ekspeditionsgebyr på 120 kr.
Afmelding skal ske senest 14 dage før holdstart.
Tilmelding til rejser og ekskursioner er bindende og depositum refunderes ikke.

 

 
www.norddjursfolkeuni.dk