Vandet under vore fødder

Dato/Tid
02/03/2021
19:00 - 21:00

Lokation
Rimsøhuset, Rimsø Bygade 22, Grenaa


Underviser
Esben Auken,
professor i geofysik, Aarhus Universitet

Pris
Gratis
Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet

Foredraget er flyttet til efteråret
pga. Corina-situationen!

………………………………………………………………………………….

Vand er forudsætningen for vores liv på Jorden;
om vi drikker det, bader i det eller vander afgrøder.
Forskere har udviklet nye måder at skanne jorden
for vandførende jordlag som er afgørende for at sikre
os rent grundvand og en bæredygtig brug af det.

Vand er forudsætningen for vores liv på jorden;
om vi drikker det, bader i det eller bruger det til at
vande afgrøder. Det er en del af en kompliceret
cyklus hvor det pga. Solens opvarmning fordamper
fra jordens og havenes overflader, bliver til skyernes
vanddråber for til sidst at falde som regn.
Regnvandet løber direkte til vandløb eller siver ned i
jorden og bliver til grundvand. Uanset hvilken vej
regnen tager, bliver det dog igen til havvand på et
eller andet tidspunkt og ringen er sluttet.

Jord er perfekt til at filtrere og opbevare vand:
når vand befinder sig i jordlagene er dets
fordampning lav, det holdes ved en konstant lav
temperatur og det bliver stort set renset for
næringsstoffer og levende organismer på vejen
ned i gennem jordlagene.
Det betyder at når vi skal bruge vandet, skal vi
”bare” kunne lokalisere hvor i undergrunden det
er og pumpe det op. Ofte behøves ingen eller
meget simpel rensning.

Mange steder på Jorden betyder klimaforandringerne
at vand er en mangelvare. Det er dog ikke tilfældet
i Danmark hvor regnmængderne er støt stigende –
vi har mere end rigeligt vand i landskabet. Både
for meget eller for lidt vand giver store samfunds-
udfordringer, og bæredygtig håndtering af vand er
afgørende for alle menneskers liv.

I dette foredrag vil vi fokusere på grundlaget for det hele,
nemlig at kunne skanne jorden for vandførende jordlag
med en teknologi udviklet på Aarhus Universitet af én
af verdens førende forskningsgrupper inden for feltet.
Forskningseventyret spænder bredt fra konstruktion
af elektroniske kredsløb, bygning af komplicerede
instrumenter, udvikling af avancerede computeralgoritmer
til praktiske skanninger af jorden i projekter over hele verden.

Hør i foredraget om hvordan en sådan forskning skrider
frem, hvor mange vågne nætter det indebærer når noget
ikke vil virke og man må tænke om, og hvor stor sejren
er når man ser de første data trille ind fra en mudret
mark i Østjylland.

Hør også om nogle af projekterne verden rundt: om at
sejle på Mississippifloden, om at køre i flygtningelejre i
Afrika og om udvaskning af kvælstof fra marker i Danmark.
I disse eksempler spiller skanningerne af jorden under
vores fødder en afgørende rolle for hvordan vi bæredygtigt
bruger vandet i jorden bedst muligt.

Til dette hører også at når forskere, ideer, forskning og
innovation går hånd i hånd, kan der skabes firmaer der
kan eksportere software og instrumenter og skabe gode
arbejdspladser i Danmark.

Om forelæseren:
Esben Aukens forskning spænder vidt, men har i de senere
år været fokuseret omkring udvikling af elektronik og
instrumenter til skanning af undergrunden og hvordan
disse skanningsdata kan anvendes i utroligt mange
aspekter af samfundets infrastruktur – såsom bæredygtig
vandindvinding fra undergrunden, fastlæggelse af hvordan
de geologiske jordlag kontroller udbredelsen af forurenings-
faner og kortlægning af råstoffer til byggeindustrien.

Den forskningsgruppe på Aarhus Universitet Esben
kommer fra er førende på verdensplan og tæller næsten
30 forskere. For at understøtte forskningen har der været
tæt samarbejde med så forskellige aktører som
Innovationsfonden, Poul Due Jensen Fonden, Region Midt
og Syd, Miljøstyrelsen samt et utal af danske og udenlandske
samarbejdspartnere.

Esben har arbejdet med projekter i samarbejde med
universiteter og myndigheder over det meste af verden –
fx USA, Europa, Afrika, Indien, Australien og New Zealand.
Han har kortlagt grundvandssystemer fra Antarktis til
Galápagosøerne. Han er en efterspurgt international
foredragsholder og har sammen med nære kolleger
undervist på utallige kurser over hele verden.
Han har også været med til at skabe ikke mindre end
tre spin-out-firmaer der kommercialiserer teknologi udviklet
i forskningsgruppen.
I september 2020 tiltrådte han en stilling som faglig
vicedirektør hos De Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland (GEUS) , en forskningsinstitution
med næsten 400 ansatte forskere og rådgivere inden
for geofagene. Hos GEUS har han særligt fokus på
vandafdelingerne.
Esben har inviteret en særlig gæst med til foredraget,
Denys Grombacher. Denys er forsker på Aarhus Universitet
og arbejder med projekterne i Afrika i tæt samarbejde med
Poul Due Jensen Fonden. Han vil give en helt personlig
fortælling om hvordan det er at arbejde med nogle af de
mest udsatte mennesker på kloden. Han vil også fortælle
om den store glæde det er når de målinger han og hans
team har lavet fører til borehuller med drikkevand.

Foredraget livestreames i samarbejde med Fakultetet Science
and Technology Aarhus Universitet og Rimsøhuset.

BEMÆRK ved tilmelding:
Udfyld venligst felterne: Navn, Telefon og E-mail, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis der sker ændringer i programmet.
Hvis du ikke har en email-adresse, skal du bruge denne: no@rep.ly

  • Norddjurs Folkeuniversitet
  • v/ Birgit Årsnes
  • Sommerlyst 55, 8500 Grenaa
  • 2344 8014
  • Tlf.: 8632 0885
  • CVR: 33334052
  • info@norddjursfolkeuni.dk
www.norddjursfolkeuni.dk